Obsah

Dobové kroje

Před pár dny nám zaslala místní občanka – pí. Marie Hochová sérii svých dokumen-tárních fotografií v dobových krojích svátečně oblečených spoluobčanů. Zachytila jak potěr, tak náctileté a rovněž dospělé a postarší. My jí za vás děkujeme.


(foto Marie Hochová)