Menu
Obec Žeravice
ObecŽeravice

JSDH Žeravice

O požární ochranu se v Žeravicích staral od svého založení v roce 1898 Sbor dobrovolných hasičů Žeravice. Postupem času a na základě uložených zákonných povinností byla zásahová činnost hasičů převedena na Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice, která je organizační složkou obce.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žeravice organizační složka obce Žeravice

je zřízena na základě ustanovení § 35a, odst. 1 a § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 24 a následujících zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 1, písm. a) a § 68 odst. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s vazbou na vyhlášku č. 247/2001 Sb., na základě usnesení Zastupitelstva obce Žeravice ze dne 18. 12. 2003 zřizovací listinou organizační složky obce Žeravice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů s účinností od 1. 1. 2004.

Zřizovatelem organizační složky obce Žeravice Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice je:

Obec Žeravice, 
Žeravice 40
696 47 Žeravice
IČO: 00285552

Název organizační složky:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice
Žeravice 38
696 47 Žeravice

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice (JSDHO Žeravice), která je zřízena za účelem zajišťování účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry, k poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a za účelem předcházení požárů a jejich zdolávání. JSDH provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu. Spolupracuje při zdolávání požáru a záchranných pracích s ostatními jednotkami požární ochrany s Policií ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.

Pro účely plošného pokrytí je jednotka požární ochrany Žeravice zařazena jako JPO III

  • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně
  • zabezpečuje výjezd požárního družstva, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,
  • s územní působností i mimo území svého zřizovatele zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace
  • výjezd jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu jednotce
     

V roce 2014 byla JSDH Žeravice vybrána HZS Územním odborem Hodonín a po souhlasu zřizovatele obce Žeravice také zařazena jako předurčená jednotka požární ochrany na ochranu obyvatelstva (JPO OOB) pro okres Hodonín v případě vyžádání Krajským operačním střediskem i mimo něj s působností po celé ČR.

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení. Ochrana obyvatelstva (dále i „OOB“) je dále plnění úkolů civilní obrany dle Ženevských úmluv.

Základní opatření ochrany obyvatelstva jsou: varování, informování, ukrytí, individuální ochrana, protipovodňová ochrana, evakuace, dekontaminace, nouzové přežití a humanitární pomoc.

Od roku 2016 byla žeravská jednotka pro ochranu obyvatel posílena o pomocnou jednotku zařazenou na úsek ochrany obyvatel a to o jednotku JSDH Uhřice. Obě jednotky se spolu s dalšími jednotkami z Jihomoravského Kraje předurčenými pro ochranu obyvatel pravidelně zúčastňují dvoudenních Instrukčně metodických zaměstnání pod vedením příslušníků HZS JMK.

Od počátku roku 2018 je zásahová jednotka žeravských hasičů zařazena do projektu ZZS Jihomoravského kraje a jednou ze složek first responderů, tedy speciálně vyškolených dobrovolníků, kteří dokáží za použití AED poskytnout kvalitní první pomoc v případě náhlé srdeční zástavy.

Více o dění v JSDH Žeravice a SDH Žeravice na:  https://www.facebook.com/hasicizeravice

Zde ke stažení zřizovací listina organizační složky obce Žeravice - JSDH Žeravice (250.4 kB) (226.96 kB)

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Obec Žeravice Obec Žeravice Obec Žeravice
ObecŽeravice