Obsah

VYSTOUPENÍ ODDÍLU MODERNÍ GYMNASTIKY

Typ: ostatní
V sobotní odpoledne 7.června se konalo jako každý rok závěrečné vystoupení v sále sokolovny. Jak nám vedoucí cvičitelka pí. Jarmila Poizlová sdělila, děvčata i chlapci zacvičili sestavy s míči, stuhami, obručemi a švihadly. Ano i chlapci – na rozdíl od závodních oddílů, které výlučně navštěvují pouze dívky – v týmu pí. Poi-zlové cvičí i hoši

neboť hlavní náplní je, aby si děti došly s radostí zasportovat a rozšířily své zájmy i o ty pohybové.

(text Jarm.Poizlová – foto I.Kadaňka)

 

Nyní nám hlavní cvičitelka představí svůj manšaft :“oddíl má 26 členů – jsou v něm děti ze školky i školy – nejmladší gymnastce je dva a půl roku – nejstarší má let třináct. Děti cvičí již šestým rokem (vždy v pondělí a čtvrtek) pod vedením pí. Jarmily Poizlové za vydatné pomoci Šárky Pohankové – při přípravě těch nejmen-ších ochotně na tréninky pomáhat dochází i ty nejstarší gymnastky Lenka Polášková a Eliška Rybová. V současné době drahoty je velice obtížné pořizo-vání gymnastického náčiní – např. cena stuh se pohybuje okolo 300 Kč – proto nám velice pomůže částka vybraná z dobrovolného vstupného, za což děkujeme.“

A nyní zpět do zešeřelého sálu sokolovny, zaplněného především rodiči gymastů a nešetřícího potleskem po každé sestavě. Děcka cvičila jako o závod – hlavně díky obětavým cvičitelkám.


Vytvořeno: 16. 10. 2016
Poslední aktualizace: 28. 11. 2017 23:13
Autor: