Obsah

KONEČNĚ KANALIZACE I V ŽERAVICÍCH

Typ: ostatní
Dle každodenního rachotu pracující těžké rýpací a transportní techniky se dá usou-dit, že několikaleté snahy o vybudování současným požadavkům vyhovující kana-lizace v naší obci se konečně začaly naplňovat. Jelikož zároveň začaly mezi občany bujet neuvěřitelné fámy o všem, čeho se odkanalizování týká, zašel jsem vybaven diktafonem pro správné informace za tím nejpovolanějším, který tuto akci

na starosti – starostou Ing. Stan. Presem.

Protože finance jsou vždy až na prvním místě, první dotaz se týkal právě nich – kolik bude celá akce stát a kde na ni obec vezme ? Starosta odpovídá – celková cena akce zahrnující výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV), přivaděče odvádějící fekálie ze stávají kanalizace, dostavbu chybějící kanalizace a napojení částí obce Bahňák a Močílky – má dle smlouvy s VHS Veselí/Mor. stát asi 91,5 milionů Kč. Na první etapu, která činí 40 mil. 800 tisíc má obec vyřízenu dotaci od Min.zemědělství ve výši 45%. Na další dotaci pro dobudování chybějící kanalizace je připravena žádost.

(na otázky odpovídal starosta Ing.Stan.Pres - foto I.Kadaňka)

 

Úvodní celkový pohled (viz foto výše) ukazuje v popředí rodící se stanici ČOV s panorámou Žeravic. První situační plánek (viz níže – kliknutím do něj je možno plánek zvětšit) znázorňuje první letošní etapu budování – pro čističku se vy-bagrovala jáma pro jímku.

 

Další situační plánek ukazuje opět trasu letošní etapy budování – opačným směrem než pak budou fekálie přirozeným spádem putovat – se postupně bagruje drážka pro uložení trubek přivaděče. Kromě trubek se do výkopu osazují i připojovací díly (viz foto níže), do kterých budou zaústěny výstupy kanalizace z jednotlivých domů. Kontinuálně, hned po osazení trubek i armatur revizních šachet a připojo-vacích dílů, se výkopy zasypávají, takže ulice nezůstává nadlouho rozkopaná.

 

V místě napojení ulice z Dombasu na Ledovou ulici (viz čtvereček na trase v plánku výše) vznikla čtyři metry hluboká kaverna pro napojení odvodu splaškových vod ještě před zaústěním do kryté části potoka v Močílkách a tím oddělení vod splaškových od dešťových, které do ČOV nesmí přicházet. Foto níže je právě z prací na kaverně.

 

Tolik tedy o letošní etapě budování kanalizace, která je téměř ukončena. Dále se od starosty dovídám o plánech na příští rok. Příští rok se od února bude po-kračovat budováním přivaděče vedoucím Ledovou ulicí a dál souběžně s trasou zarourované části potoka nahoru. Asi v polovině roku se počítá s počátkem provozu vlastní čistírny – do té doby by měla být osazena příslušnou technologií. Tak jak by se postupně k přivaděčům připojovaly jednotlivé úseky především stávající kanalizace, zvedal by se její výkon. Nakonec by se dobudovala kanalizace v Bahňáku a připojila k ČOV. Závěrem mi starosta zapůjčil dokumentaci kompletní akce, ze které jsem nyní ukázal jen tu část první – letošní. Za vás všechny jsem starostovi za informace poděkoval a objednal se na další fáze výstavby v příštím roce.

(na otázky odpovídal starosta Ing.Stan.Pres - foto I.Kadaňka)


Vytvořeno: 16. 10. 2016
Poslední aktualizace: 14. 11. 2017 23:08
Autor: