Obsah

EXPEDICE J.A.K.

Typ: ostatní
Uprostřed prázdnin do obce na krátkou pracovní návštěvu zavítala dvojice akade-mických šéfů soukromé vysoké školy z Č.Budějovic ve složení rektor a kvestor s doprovodem svých manželek, aby se na místě samém seznámili (i odborné veřej-nosti málo známým) s pobytem J.A.Komenského v naší obci. Výsledky pátrání bu-dou zužitkovány v právě p.kvestorem zpracovávané habilitační práci. Jelikož se

nepodařilo sehnat zavedenou průvodkyni památníkem, obětavě zaskočil starosta obce. Nejprve tedy předávám strohou akademickou zprávu obou představitelů VŠ o expedici – tedy o její dopolední badatelské části a několik fotografií z jejího prů- běhu.

(text i foto I.Kadaňka)  

 

“ 10.srpna 2009 navštívili obec Žeravice akademičtí pracovníci z jihočeského kraje, z Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích : pedagog prof.Dr.Gabriel Švejda, CSc. a politolog Dr.Mgr.Lubomír Pána, Ph.D., který se za-bývá životem a dílem Jana Amose Komenského z pohledu jeho přínosu evropskému politickému myšlení.

Při návštěvě obce se snažili pochopit kořeny přátelství politického myslitele J.A. Komenského a jeho životního druha Mikuláše Drabíka, které vzniklo při jejich společné návštěvě strážnické školy a bylo upevněno zejména společným vy–svěcením právě v Žeravicích.

Návštěva v doprovodu starosty obce Ing.Stanislava Prese a dokumentaristy Ivana Kadaňky se zabývala nejen vědeckým odkazem, ale také myšlenkami na to, čím vším bylo v podmínkách Žeravic nerozlučné přátelství J.A.Komenského a M.Drabíka upevněno.“

 

Po hutném výkladu historických faktů bylo třeba nasytit i žaludky – proto se čle-nové expedice vydali do nedaleké obce s výbornou kuchyní. I během oběda se ale pokračovalo v diskuzi na téma upevnění vztahu J.A.Komenského a M.Drabíka v místních slováckých podmínkách. Po vydatném obědě pokračovala expedice náv-štěvou skanzenu v Modré.

 

Jelikož historické prameny uvádí poznámky o pěstování vinné révy Českými bratry v naší obci a jejich systému propojených vinných sklepů do tajné podzemní chodby, vedoucí až na hrad Buchlov, nemohla expedice vynechat ověření této informace. Proto se v pozdní odpoledne do Žeravic vrátila a začala pátrat v jednom z nej-hlubších sklepů v naší obci (pod čp. 104). Při ochutnávce vín z produkce známého vinaře se konečně podařilo najít hlavní důvod upevnění přátelství dvou výše ně- kolikrát zmíněných historických osobností. Hlavní důvod expedice se tak naplnil a byl možný návrat na jih Čech.Z rozzářených tváří účastníků bylo zřejmé, že to roz- hodně nebyla návštěva poslední.

(text i foto I.Kadaňka)  


Vytvořeno: 16. 10. 2016
Poslední aktualizace: 28. 11. 2017 23:13
Autor: