Obsah

 

Vážení spoluobčané,


chtěl bych vás  požádat o dodržování přísného zákazu zakládání a rozšiřování „černých“ skládek v katastru naší obce. Během uplynulého týdne byly zjištěny dva případy založení černé skládky:

  • první případ nelegálního uložení odpadu se vyskytl u vodojemu nad obcí, kde došlo k vývozu nebezpečného odpadu (eternitu)  na volné prostranství
  • druhý případ byl objeven přímo při vjezdu na fotbalové hřiště, kde byl vyvezen stavební odpad z rekonstrukce koupelny či WC

 Za nelegální vyvážení odpadů mimo určená místa v obci hrozí uložení pokuty !

Obec se snaží organizováním a připojením do akcí „Ukliďme Česko – Ukliďme Žeravice“ a „Den Země“ spolu se ZŠ a MŠ J. A. Komenského provádět úklid okolí našeho městečka, bohužel některým spoluobčanům je lhostejné v jakém prostředí žijí. Obecní pracovníci tento nelegálně vyvezený odpad uklidí na náklady obce, tedy i za vaše peníze, přitom by mohli provádět jinou činnost ku prospěchu městečka a jeho obyvatel.

Velkoobjemový odpad jako matrace, koberce, nábytek, linoleum, zdravotní keramika atd. a

železný odpad lze odevzdávat v pracovní dny na obecním dvoře, mimo tuto dobu pak po dohodě se starostou nebo místostarostou. Drobný železný odpad pak do kontejneru před OÚ.

Elektroodpad lednice, mrazáky, pračky, TV, drobné spotřebiče atd. a papír lze odevzdávat ve sklepě ZŠ pod zámečkem Po, Čt, Pá 7 – 14:30 hod., Út, St 7 – 18:30 hod. mimo tuto dobu pak po dohodě.

Prošlé léčiva včetně mastí a roztoků lze také odevzdávat zdarma v lékárnách.

V případech,  kdy si občané nejsou jistí jak s daným odpadem naložit, žádám o kontaktování přímo starostu či místostarostu, určitě daný problém vyřešíme.

Závěrem chci požádat všechny uvědomělé  občany, kterým není lhostejné, jak naše městečko Žeravice vypadá, o nahlášení upozornění na všechny osoby, které tyto skládky zakládají či rozšiřují, abychom neměli kolem Žeravic samý odpad a nemusel se měnit text známé písně Krásné Žeravice.

 

S pozdravem Lubomír Hradil, starosta obce

 

Eternit u vodojemu

 

 
   

Odpad u vjezdu na hřiště

 

 

 

 

 

 

 
   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy

Sloup s bičováním Krista

Nejlépe opravená kulturní památka v Jihomoravském kraji v roce 2019

Podpořte svým hlasem v soutěži o Nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje opravený Sloup s bičováním Krista v Žeravicích.SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky).Pošlete hlas formou sms památce ve tvaru: HLA PAMATKY 39 na telefonní číslo: 736 301 599 celý text

ostatní, náš tip | 16. 3. 2020 | Autor:

Cestovní ruch


ostatní, náš tip | 21. 3. 2018 | Autor:
#

Rozhoupané Žeravice - Rozhoupaná kyjovská krajina

S nápadem rozhoupat Kyjovsko přišla parta kamarádů v čele s ing. Tomášem Kolaříkem. Jejich super nápad se proměnil v realitu a my všichni se teď můžeme kochat krásným pohledem na krajinu z pohodlí houpaček zavěšených na stromech.
celý text

ostatní, náš tip | 14. 11. 2017 | Autor: Lubomír Hradil
pozvánka divadlo

Pozvánka na ochotnické divadlo

Nemá kocour pořád posvícení
Veselohra o čtyřech dějstvích napsal A.N.Ostrovskij celý text

náš tip | 31. 10. 2016 | Autor:
výsadba stromů

Stromy s pamětí

Stromy s pamětí je projekt propojující historii s přítomností a upevňující vztah obyvatel k životnímu prostředí, stmelující všechny skupiny obyvatel od nejmladších po pamětníky v obcích Kyjovského Slovácka. celý text

ostatní | 19. 10. 2016 | Autor:
#

HODY 2012

Letošní hody byly ohroženy nevyzpytatelným počasím. Déšť se sice našemu městečku v noci před hodovou nedělí nevyhnul, ale naštěstí v hodový den nám už dal pokoj a mohlo se bezstarostně hodovat. Pravda, nebylo zrovna dvakrát nejtepleji, ale krojovaní byli aspoň ušetřeni propocených krojů a orosených čel. celý text

ostatní | 15. 10. 2016 | Autor:
#

A BOREC NAKONEC…

Že máme v obci borce, dá se bez nadsázky říci světového formátu, nás pře-svědčila svým příspěvkem jeho matka.

Už heslo letošních hodů “ MLÁDÍ VPŘED ! “ zavání podezřele aktivačně – těžko dopředu posoudit, zda by jeho plnění přineslo něco dobrého, či spíše negativního. Nehodnotíme proto neznámé – jen ukážeme pár fotek z ještě nedozvukovaných hodů, tak jak je zachytilo nestranné skleněné oko fotoaparátu. (text I.Kadaňka – foto M.Oliva a celý text

ostatní | 14. 10. 2016 | Autor:
#

ADVENTNÍ VZKAZ OD VELVYSLANCE

Až z dalekého Taškentu se ozval tamní náš velvyslanec – více najdete na webu www.mzv.cz/taskent
celý text

ostatní | 13. 10. 2016 | Autor:

VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKU V MEZIHOŘÍ

Konečně se podařilo připojit horní/západní konec obce chodníkem pro pěší, což jistě zvýší bezpečnost především dětí a starších občanů na cestě do obchodu, školy i do hospody a rovněž i cestu zpět. Ostřílený fotoreportér Luboš Hradil za-chytil jak vlastní stavbu chodníku, tak hotové dílo (červenec÷srpen 07). (text I.Kadaňka – foto L.Hradil) celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:

NAPSALI O NÁS V DENÍKU

Z důvodu laškování poskytovatele hostingu firmou FORPSI, která zcela bezdůvodně a bez omluvy zamezila přístup pro aktualizaci obecního webu, nebylo možno zařadit novinky v obci. Najednou to jde a tak uvádíme nové příspěvky. Ano, skutečně o našem městečku v září t.r. uvedl článek Hodonínský Deník. Jak si sami můžete přečíst, památník našeho patrona J.A.Komenského navšívil celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:

ZPRÁVA O PIETNÍM AKTU VE VŘESOVICÍCH

Také jste kvůli sbírání hroznů nestihli návštěvu pietního aktu v blízkých Vřesovicích ? Nevadí – byli jsme tam a pořídili pro vás pár fotek. Nejprve čemu byl tento akt věnován – 65. výročí popravy nadp.O. Pechala, velitele skupiny para-šutistů a vyvraždění jeho rodiny, příbuzných a dalších občanů i z naší obce. Je faktem, že občanů celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

VYSTOUPENÍ ODDÍLU MODERNÍ GYMNASTIKY

V sobotní odpoledne 7.června se konalo jako každý rok závěrečné vystoupení v sále sokolovny. Jak nám vedoucí cvičitelka pí. Jarmila Poizlová sdělila, děvčata i chlapci zacvičili sestavy s míči, stuhami, obručemi a švihadly. Ano i chlapci – na rozdíl od závodních oddílů, které výlučně navštěvují pouze dívky – v týmu pí. Poi-zlové cvičí i hoši celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

NÁVŠTĚVA RUMUNSKÉHO DIPLOMATA

Jak nám právě p. Robert Kopecký sdělil, naši obci v květnu t.r. navštívil rumunský diplomat v rámci objížďky obcí, které v roce 1945 osvobozovaly jednotky rumunské armády. Podrobnosti o této akci se dozvíte z připojeného videoklipu Kyjovské TV. Ten spustíte kliknutím na tlačítko play. Rovněž nám poskytl pár fotografií z průběhu návštěvy v naší obci. celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

HODY 2008 – HODY BEZ HESLA

Ještě jsou fotky z hodů „mokré“ tak čerstvě jsou vyvolané. Aby neztratily na ak-tuálnosti přinášíme aspoň pár povedených – ostatní budou zařazeny do filmečku, na kterém se již pracuje. Vzhledem k tomu, že chasa letos nestanovila pro hody žádné heslo, bude se tak jmenovat i dokument o nich. (text I.Kadaňka - foto I.Kadaňka a M.Oliva) Vše – tedy aspoň ve fotkách celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

KONEČNĚ KANALIZACE I V ŽERAVICÍCH

Dle každodenního rachotu pracující těžké rýpací a transportní techniky se dá usou-dit, že několikaleté snahy o vybudování současným požadavkům vyhovující kana-lizace v naší obci se konečně začaly naplňovat. Jelikož zároveň začaly mezi občany bujet neuvěřitelné fámy o všem, čeho se odkanalizování týká, zašel jsem vybaven diktafonem pro správné informace za tím nejpovolanějším, který tuto akci celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

KRÁSNÉ BYTY PRO SENIORY

Koncem loňského roku byl dostavěn nový bytový dům – ještě před stěhováním nájemníků uspořádal v něm starosta obce odpoledne otevřených dveří (12.12.08). Kdo tuto šanci promarnil, tomu přinášíme řadu fotografií pro představu o kvalitě by-dlení v něm. (text i foto I.Kadaňka) Bytový dům – č.p.100 – je situován do těsné blízkosti náměstí. celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

OZVALI SE NAŠI KRAJANÉ Z BRAZILIE

Zajímavý e-mail z Jižní Ameriky obdržel v těchto dnech starosta naší obce. Česká komunita žijící v městu Batayporä, jak se v mailu výše dočtete, byla založena rodákem z naší obce p.Jindřichem Trachtou, který pomáhal J.A.Baťovi založit uvedené město. celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

EXPEDICE J.A.K.

Uprostřed prázdnin do obce na krátkou pracovní návštěvu zavítala dvojice akade-mických šéfů soukromé vysoké školy z Č.Budějovic ve složení rektor a kvestor s doprovodem svých manželek, aby se na místě samém seznámili (i odborné veřej-nosti málo známým) s pobytem J.A.Komenského v naší obci. Výsledky pátrání bu-dou zužitkovány v právě p.kvestorem zpracovávané habilitační práci. Jelikož se celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

Příspěvky p.Josefa Andrýska

Svůj příspěvek právě dodal p.Josef Andrýsek. Jde o památeční a svým způsobem nostalgické foto – jsou to záběry z místní spartakiády v roce 1985, tedy foto sta-ré přes dvacet let. Určitě se na ní většina občanů, v současné době středního vě-ku, najde coby děti školou povinné.
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

Akce trám


Podařilo se zdokumentovat další akci ve směru vzájemné sousedské pomoci. Opět v dolní části obce – přímo v Ledové ulici : v jedné stodole byl zjištěn shnilý nosný trám a ten bylo třeba co nejdříve vyměnit. K dispozici však nebyla žádná zvedací ani jiná technika – dalo se počítat jen s množstvím ochotných ru-kou sousedů. Ikdyž byl fotograf neustále při snímání odháněn – ať už z vro-zeného ostychu či skromnosti pracantů, přesto se akci podařilo nafotit.

(foto © I.Kadaňka)
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

zanedbané zákoutí

Zvídavé oko fotoaparátu „očkařky“ Blanky Hradilové objevilo zanedbané zá-koutí v blízkosti kostela a školy. Na počátku turistické sezóny, ještě před pořá-dáním hodů, ale i pro oko domorodce by jistě bylo žádoucí parčík uprostřed obce uvést do pořádku.

(foto Blanka Hradilová)
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

zateplování v Ledové ulici

Stejně jako všude v obci, i v Ledové ulici občané začali usilovně zvelebovat své domky – především ve směru jejich zateplování. Foto zachycuje dvě pracoviště, kde situaci neustálého zvyšování cen energíí řeší snižováním úniku tepla z domu.

(foto © I. Kadaňka)
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Desátého ledna 2009 odpoledne se vydaly čtyři skupiny dětských koledníků spolu s dospěláckým vedením s kasičkou po naší obci, aby v jednotlivých domech nejprve koledu zazpívaly a poté svěcenou křídou tradiční zápis na dveře učinily. Teprve pak kasičku pro finanční příspěvek nastrčily.

Celkem se v obci vybralo víc jak loni – 27.464 Kč.


(text i foto I.Kadaňka)
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor: