Obsah

Obec ŽeraviceŽeravice se nachází ve staré sídelní krajině, kterou obývali lidé již v dávné minulosti. Samotná vesnice je součástí středověkého osídlení, které se v oblasti úpatí Chřibů ustálilo ve 12. a 13. století. V určitém rozsahu mu jistě předcházelo osídlení velkomoravské, jak napovídají názvy některých vesnic a také jejich vlastníci především z okruhu církevních institucí. Více z historie.

10.06.2021 - 26.06.2021

záměr - právo provedení stavby

10.06.2021 - 26.06.2021

Záměr prodeje pozemků

10.06.2021 - 26.06.2021

záměr prodeje pluhu

02.06.2021 - 18.06.2021

oznámení o návrzích OOP

Fotogalerie

Zprávy z obce 15.6.2021

Zprávy z obce 15.6.2021

.

Kalendář akcí

15.06.2021 - 27.07.2021

Letní dechovkový festival

Městské kulturní středisko Kyjov pořádá Letní dechovkový festival.

Obec Milotice

15.06.2021

Slavnostní pasování

Pasování mladých čtenářů na rytíře řádu čtenářského. Protože se v loňském roce pasování nekonalo tak letos se budou dekorovat dva ročníky. 1.ročník v 15:00 hodin 2. ročník v 16:00 hodin O pasování se postará panovník země Moravské.

Obec Svatobořice-Mistřín

19.06.2021

91. výročí založení kopané v Ratíškovicích

Fotbalový turnaj Ratíškovice - Liberec

Obec Ratíškovice

20.06.2021

Zbořilovy Milotice

Srdečně zveme na koncert dechových hudeb.

Obec Milotice

23.06.2021

Absolventský koncert

Závěrečný koncert absolventů Základní umělecké školy v Dubňanech, pobočka Svatobořice-Mistřín.

Obec Svatobořice-Mistřín