Obsah

Výroční členská schůze zahrádkářů

Výroční členská schůze zahrádkářů

pálenice – neděle 25. ledna 2009

V nedělní odpoledne se v sále pálenice sešla celá polovina členů místní zahrád-kářské organizace, aby nejen bilancovala činnost v loňském roce, ale také sta-novila akce pro rok nadcházející. Kromě vlastních členů byli přítomni i zástupci dalších spolků v obci, starosta obce a rovněž pozorovatel územní rady z Hodo-nína.
(text i foto I.Kadaňka)

 

Schůzi zahájil jednatel Vlad.Žůrek, který celou schůzi moderoval – po přivítání všech přítomných je seznámil s programem schůze.

Souhrný referát o činnosti za minulý rok přednesl předseda ZO Oldřich Ludva. Další a asi nejžádanější zprávu o stavu v pokladně spolku oznámil pokladník Ing. Petr Poizl.

Zprávu revizní komise zveřejnil Josef Forman.

Následovalo seznámení s kandidátkou členů výboru ZO pro příští období. Jelikož se minulý výbor plně osvědčil, byla kandidátka v této osvědčené sestavě jedno-myslně všemi schválena.

 

Poté byl zveřejněn návrh plánu činnosti zahrádkářů pro tento rok – to učinil Milan Kalivoda. Po odhlasování plánu dostali protor ke zdravicím spřátelené spolky i zástupce samosprávy – začal tedy starosta obce Žeravice – Ing. Stanislav Pres. Pak s neformálními zdravicemí postupně vystoupili zástupci : místních chrabrých hasičů, mysliveckého sdružení i místního Sokola.

 

Posledním řečníkem byl zástupce územní rady z Hodonína p. Walter Brüch, který zhodnotil dosavadní činnost ZO v Žeravicích a uvedl několik organizačních no-vinek. Poté byla vyhlášena diskuse.

 

 

To už se ale v kuchyni ohřívalo malé pohoštění všem přítomným – o ochutnávku vín produkce své firmy se postaral přítomný velkovinař a zastupitel St. Žůrek. Zároveň začal úřadovat i pokladník a vybíral členské příspěvky.

Na závěr se utvořily diskusní skupinky vinařů, kteří kuli plány do nejbližší budouc-nosti – ta nejbližší akce – výstava vín, je už za dveřmi.
(text i foto I.Kadaňka)