Obsah

odhalení a žehnání sochy sv.Urbana

odhalení a žehnání sochy sv.Urbana

v trati Býková – pátek 30.květen 2008

S nápadem postavit novou sochu patrona vinařů v našem vinařském městečku přišel známý vinař p.Frant.Čech,kterému soška na veřejnosti přítupném místě vy- loženě chybí. Do svého záměru zapojil výbor zahrádkářů a tak za přispění místních vinařů se rozjel projekt, který se v současné, až příliš komerční době, jen tak nevidí. V nejmenovaném místním sklepě se sešel přípravný výbor (viz foto výše) ke stanovení nutných prací a jejich posloupnosti, aby akce, která měla přitáh-nout co nejvíce místních občanů, proběhla na profesionální úrovni, tak jako tomu dosud na jimi pořádaných akcích vždy bylo. Místo, kde bude socha instalována bylo od začátku jasné – iniciátor akce doporučil trať Býková hora, kde má své vinice. Práce stavebního rázu – tedy pevné zabudování sošky si vzal na starost sám p.Čech – rovněž zajistil výrobu sošky i dřevěného postamentu pro ni. Pro veřejnost bylo třeba zajistit řadu důležitých propriet, lavicemi se stoly počínaje, přes skleničky a dostatečného množství chladného vínka, až po kulturní pro-gram. Tomu vévodilo vlastní posvěcení sošky místním panem farářem. Práce tedy v rámci příprav bylo požehnaně – vinaři, pořádající třiktrát do roka podobné veřejné akce, jsou v tomto oboru značnými profíky. Od hasičů si půjčili i elektrocentrálu a zajistili tak iluminaci pro noční provoz. Lednice pro haldy vzorků improvizovali pomocí značného množství PET lahví se zmrzlou vodou, kterými vzorky vín proložili. Pozvali známého uzenáře, který na grilu opékal jak vlastní klobásy, tak stejky. Vyhrávala tu Vinařinka, kapela radního a velkovinaře Stan.Žůrka – náladu zlepšoval místní pěvecký sbor Hlahol. Ale vraťme se za začátek akce a začněme popořádku – dokončováním úprav místa posezení, příjmem vzorků od vinařů, kteří je průběžně nosili a pořadatelé značili a ukládali do „lednic“. Snímek s pohledem na prostředí sešlosti ukazuje špičku věže kostela – až do takové výše se všichni zájemci museli vyšplhat.

(text i foto I.Kadaňka)

 

Dostavil se i pan farář, aby sošky - neboť řada občanů si donesla své domácí soš-ky – požehnal. Mohla tedy začít oficiální část akce.

Přivítání všech přítomných patřilo iniciátoru akce – p. Frant.Čechovi. Shromáž-děným občanům se svěřil, co bylo pohnutkou k pořízení sošky svatého. Jak řekl – jeho otec kdysi postavil v obci základní školu – v duchu tradice v rodině on musel také něco pro obec udělat – zvolil tedy aspoň tuto sošku patrona.

Poté zahrála Vinařinka úvodní tuš a místní sbor zapěl.

Následoval hlavní bod programu – požehnání sošek. Pan farář P.Ruslan Kuzmenko, vyzbrojený moderní ozvučovací technikou (mikroportem a reprobednou s příjíma-čem, obojí napájené bateriemi), provedl vlastní požehnání sošek partona vinařů.

 

Závěrem jen poděkování všem, kdo se nějakým způsobem zapojili v přípravě i v průběhu vlastní akce – samozřejmě především iniciátoru p.Frant.Čechovi a ko-lektivu vinařů, kteří se pro realizaci akce zapálili a dotáhli ji do úspěšného konce. Rovněž panu faráři za jeho účinkování na této lidové slavnosti a neméně i účin-kujícím – kapele Vinařinka a sboru Hlahol. Musíme jen doufat, že se v obci najde další „furiant„, který pro spoluobčany vymyslí podobnou akci bez vstupného a s vínkem zadarmo.

(text i foto I.Kadaňka)