Obsah

OCHUTNÁVKA „CIZÍCH“ VÍN

OCHUTNÁVKA „CIZÍCH“ VÍN


Vinařství u Pohanků – sobota 16. srpna 2008

příliš dlouho se nekonal žádný „oliz“ – už se vinaři ve větším počtu ve sklepě dlouho nesešli. Tuto nepříznivou situaci vyřešil známý vinař z Močílek J. Pohanka svoláním nezvyklé akce – ochutnávky vín ne vlastní produkce, ale vín zakoupe-ných či darovaných. Sešlo se 35 vzorků – všechny lahvové – většinou rakouskéněmecké provenience, ale i víno z Chile, Austrálie, Moldávie, a také Jižní Moravy. Ikdyž sami z fotek pořádajícím vinařem pozvané degustátory poznáte, upozorníme na přítomnost místního velkovinaře, radního Stanislava Žůrka, který dodal několik vzorků. Celkem se ochutnávky účastnilo 10 degustárů, přičemž se písemně nehodnotilo, jen se o kvalitě jednotlivých vzorků diskutovalo. Většina vzorků byla aspoň tři roky stará.

(text i foto I.Kadaňka)

 

Po prvním kole zašla mezi degustáry i hospodyně, aby donesla poněkud unave-ným degustátorům masité občerstvení,když dosud měli k dispozici pouze moučné. Po promaštění střívek se vracelo k nejlepším vzorkům až za svítání už nebyly žádné, ani ty horší. Závěrem – vinaři právě v konfrontaci s víny světové provenience zjistili, že i v Žeravicích se dělá dobré víno, které snese s těmi cizími srovnání a v některých případech je i předčí. A uspořadateli této srovnávací akce můžeme jen poděkovat slovy – jen tak dál a HOUŠŤ ! .