Obsah

na „olizu“ sklepa bří. Kalivodů

na „olizu“ sklepa bří. Kalivodů

Dolňácko – pátek 8. února 2008

Dva dny před uzávěrkou přihlášek k účasti v letošním ročníku Výstavy vín pozva-li již tradičně uznávaní vinaři bratři M.& J. Kalivodové vinařskou špičku do své-ho sklepa na ochutnávku vlastní produkce spojenou s hodnocením. Tímto způso-bem získali přesný přehled, která vína jsou vhodná pro výstavu a mohla by na ní zabodovat. Pozvání přijalo devět místních vinařů a spolu s oběma bratry začalo degustovat 37 vzorků převážně bílých vín. Tradičně se začalo „olizem“ všech mladých vín ve sklepě – poté se postupně procházely odrůdy ve všech zachovalých ročnících – nejstarším vzorkem byl SA ročníku 1991, následován čtyřmi vzorky ročníku 9799 (viz protokol níže). Velice dobře byla hodnocena úvodem podávaná mladá vína – především CHA – SA a TR 07. Nejlepším vínem ce-lé ochutnávky pak byl vyhlášen TR PS – 05. Po prvním kole – zrovna tak jako se dě-lo právě na Hradě – se začalo s „přelízáváním“ – dolaďováním hodnocení. Pomalu k ránu se náročným hodnocením zmožení vinaři odhodlali k cestě domů – hřál je pocit poctivě odvedené práce.

(text i foto I.Kadaňka)