Obsah

Degustační komise letošní výstavy vín

Degustační komise letošní výstavy vín

sokolovna – pátek 15. února 2008

Týden před vlastní 37. výstavou vín zasedala degustační komise, aby určila bo-dové ohodnocení jednotlivých přihlášených vzorků – těm nejlepším přiznala zlaté medaile, určila i vítěze odrůd a za nejlepší kolekci rovněž cenu starosty obce. K hodnocení se dostavilo jak z naší obce, tak ze širokého okolí 54 degustátorů, kteří obsadili 14 komisí dle odrůd přijatých vzorků – řízením degustace byl pově-řen jediný žeravský degustátor se státní akreditací Ing.Petr Poizl. Počet vzorků byl letos rekordní – 518 – z toho 334 bílých184 červených vín. Nejstarším hodnoceným vínem byl RR 97 (ryzlink rýnský ročníku 1997).

(text i foto I.Kadaňka)

 

Jak sami vidíte, letošní zasedání komise bylo pojato netradičně – na první pohled to vypadá, že degustátoři soutěží o řadu věcných cen -na pohled druhý je patr- né, že je cen více, jak degustátorů a tak by každý dostal víc jak jednu. Pravdou ale je, že ve slavnostně vyzdobeném sálu sokolovny byly na jevišti naaranžová-ny výhry do tomboly dětského karnevalu, konajícího se den poté.

 

Závěrem hodnocení, během něhož degustátoři téže odrůdy seděli u stolu sami, pro doladění svých hodnocení vytvoří skupinky a výrazně sporné výsledky téhož vzorku doladí novým „přelíznutím“dohodou na konečném hodnocení. V přípa-dě dalších sporů přivolají na poradu výše jmenovaného šéfa degustace. Po pod-pisu vytaveného protokolu předsedy jednotlivých komisí a jejich odevzdání, úkol degustátorů končí. To se už pro ně dávno ohřívá obří hrnec se 74 klobáskami, dodanými firmou Klobáska z Těmic.

 

A nakonec pár výsledků hodnocení – celkem bylo zlatými medailemi (tedy s hodnocením od 18,5 bodu) oceněno 247 vzorkůnejvýše hodnoceným vínem byla frankovka – pozdní sběr ročníku 2006 (Fr – PS – 06) s 19,2 bodu Mgr. Olgy Menšíkové ze Žeravic.

Nyní si přespolní degustátory rozebrali místní a pozvali je do svých sklepů. Nejen se pochlubit, ale rovněž se vzájemně poradit a vyměnit si zkušenosti. Fotograf se zařadil do druhé nejbližší búdy od sokolovny – do nové „vídeňské“. A vy, co byste chtěli Výstavu vín vlastní „hubou“ ochutnat, vraťte se do záhlaví této stránky, kde najdete pozvánku jen pro vás.

(text i foto I.Kadaňka)