Obsah

Košt vína 2012

Typ: ostatní
Statut41. Výstavy vín Žeravice 2012

  Část 1.

 

      Tato výstava je organizována Výstavním výborem „41. Výstavy vín Žeravice 2012.

 

Část 2.

 

Výstava vín Žeravice 2012 je místní výstava vín konaná dne 25. 2.  2012 od 14:00 v sále „Sokolovny“. Výstava je otevřená pro všechna vína vyrobená z hroznů révy vinné místních i pěstitelů z širokého okolí.

 

                                                      Část 3.

 

Vystavovatel  předá bezplatně do vlastnictví organizátorů soutěže, pro potřeby senzorického posouzení 2 láhve soutěžního vzorku o objemu 0,75 L. U vín s přívlastkem výběr, bobulový výběr, slámové, ledové o objemu 0,5 L případně 0,3L.

V případě že vystavovatel dodá do soutěže 6 vzorků vína (a nebo jeho násobky), bude mít jeden vstup zdarma (a jeho násobky) včetně skleničky a katalogu.

 

Část 4.

 

Označení vzorků – každá lahev musí být vystavovatelem označena

1        Jméno a příjmení

2        Odrůda, název vína

3        Ročník

4        Adresa vystavovatele

5        kvalitativní označení (jakostní, přívlastek, cukernatost a pod.)

označení bude uvedeno v katalogu vín dle místních zvyklostí.

Vystavovatelé souhlasí se zpracováním a publikováním údajů o výrobci a vínu v katalogu výstavy.

 

Část 5.

 

Hodnocení vín proběhne dne 17. 2. 2011 od 17:00 „v sále Sokolovny“ v Žeravicích.

Hodnotit se bude 20-ti bodovým systémem. Průběh hodnocení řídí a případné spory rozhoduje

výstavním výborem pověřený vedoucí degustace.

 

 

 

Část 6.

 

Hodnotící komise:  Počet hodnotících komisí bude stanoven na základě počtu přihlášených vzorků. Členy komise určí výstavní výbor losem. Předsedy komisí jmenuje a losem zařadí výstavní výbor. Každá komise bude sestávat ze 3-4 degustátorů. Hodnocení komise řídí předseda komise, každý degustátor pracuje samostatně.

 

 

Část 7.

 

Organizátor soutěže v rámci možností zajistí co možná nejvhodnější podmínky pro činnost degustačních komisí. Organizátor soutěže zajistí anonymitu hodnocení tím, že v bodovacích tabulkách budou vína seřazena podle dosaženého stupně cukernatosti uvedeného vystavovatelem. V hodnotících tabulkách budou uvedena pouze odrůda a ročník hodnoceného vzorku vína.

Část 8.

 

Ocenění vín:  Vína hodnocená počtem bodů 18.5 a více budou oceněna zlatou medailí  (plastika). U odrůd u nichž bude počet vzorků 5 a vyšší, bude nejvýše bodované víno v odrůdě oceněno věcnou cenou „Vítěz odrůdy“. Nejvýše však 24 odrůd podle počtu vzorků v odrůdě. Ocenění předají zástupci výstavního výboru v průběhu výstavy vín.

 

 

                                                        Část 9.

 

Cena starosty:  Je soutěží vín žeravských vinařů. Do této soutěže budou zařazeni pouze vystavovatelé, kteří přihlásili tři a více bílých vín, nebo tři a více červených vín. Hodnotícím kritériem je součet bodových hodnot tří nejlépe hodnocených vzorků vín stejného vystavovatele. V případě shodnosti bodů u více vystavovatelů, rozhoduje bodová hodnota dalšího nejlépe hodnoceného vína (v dané kategorii) a to tolikrát, až bude rozhodnuto. Pokud i po srovnání všech hodnocených vzorků nebude rozhodnuto, bude vítěz určen losem. Ocenění předá starosta obce, nebo jím pověřená osoba v průběhu výstavy vín.

 

 

 

 

 

 

V Žeravicích dne 25. 1. 2012                               Výstavní výbor „41. Výstavy vín Žeravice 2012“

 


Vytvořeno: 17. 10. 2016
Poslední aktualizace: 13. 8. 2017 23:24
Autor: