Obsah

Okresní přehlídka trofejí v Hodoníně

Dne 14. dubna se uskutečnila již tradičně v KD Horní Valy Hodonín okresní přehlídka trofejí ulovené spárkaté zvěře v roce 2006 na území bývalého okresu Hodonín, které se samozřejmě zúčastnili nejen všichni naši členové, ale také všichni myslivci s opravdovým zájmem o přírodu, chov a lov zvěře.

V neposlední řadě široký okruh veřejnosti, dětimládež nevyjímaje (výhradně pro školy byla přehlídka otevřena již v pátek 13.4.). Přehlídka je jakýmsi zhodnocenímbilancováním uplynulé lovecké sezony – přináší náměty a zamyšlení do lovecké sezony roku 2007.

Žeravské myslivce reprezentovala kolekce šesti kusů srncůpěti lišek.

(text i foto MVDr.Pavel POHANKA)