Obsah

Loňské jarní brigády našich členů

Loňské jarní brigády našich členů

Brigáda -

vysazování kulturních dřevin

 

20. a 28. dubna proběhly brigády na obecním pozemku u dolní kapličky. Členové místního sdružení pokračovali ve výsadbě kulturních dřevin – v první uvedený den to bylo padesát keřů ptačího zobu – druhý den ve stejném místě dosadili šedesát sazenic černé jeřabiny. Plodonosné dřeviny jsou vysazovány především pro zpěvné ptactvo a drobnou zvěř.

(text i foto MVDr.Pavel POHANKA)