Obsah

Farnost

Duchovní správce farnosti: P. Jan Šimoník

Žeravice 103, 696 47 Žeravice

tel.: 731 402 082

e-mail: fazeravice@ado.cz

 

Pravidelné bohoslužby:

čtvrtek letní období 18:30 - 19:30, zimní období 18:00 - 19:00

pátek 18:00 mše sv.

sobota 7:00 mše sv.

neděle 9:30 mše sv.

Znak farnosti Žeravice

 

Farní znak Žeravice

 Popis:

V zeleném štítě čelně zlatá mísa s hlavou sv. Jana Křtitele přirozené barvy převýšená vpravo zlatou šesticípou hvězdou, uprostřed zlatým lotrinským křížem a vlevo zlatou lilií.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

 

Vysvětlení:

Barva znaku vychází z obecního znaku obce Žeravice. Hlava na míse odkazuje na patrocinium farního kostela, zasvěceného Stětí sv. Jana Křtitele. Hvězda a lilie odkazuje na znak děkanátu Kyjov, do něhož Žeravice náleží, lotrinský kříž je z erbu krále Vladislava II. Jagellonského, který ves Žeravice povýšil na městečko.

 

Zprávy

#

Zajímavosti na věži našeho kostela

obová dopisnice z roku 1902 ukazuje nám známé dominanty městečka – kostel a štít zámečku. Ve zvonici kostela je umístěn hodinový stroj, zajišťující zvonění malými zvonky nad ciferníkem každou čtvrthodinu a větší zvonění v hodinu celou. A samozřejmě pohyb ručiček na ciferníku. Zajímavý je pohled na tratoár přes hodi-novou ručičku.


(foto © I.Kadaňka)
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

Liturgický průvod slavnosti Těla a krve Páně

Letos byl liturgický průvod Městečkem se třemi zastaveními podstatně bohatější nejen účastí věřících, ale i spoluúčinkováním kapely. Nemohla jej ale zkazit ani bouřka. Za éry nového mladého faráře se úspěšně daří nejen obnovovat farní stavby – oprava střechy fary a chystaná modernizace věžních hodin a zvonů – ale také pořádat akce pro farníky a hlavně jejich děti – soutěže a hry. celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor: