Obsah

informace o pěveckém sboru HLAHOL

Druhým, neméně důležitým „nositelem“ kultury v našem městečku je, za řadu let aktivní činnosti renomovaný, ženský pěvecký sbor (s jedním mužem) s hrdým názvem Hlahol. V rúzných materiálech se objevuje i více vystihující název KMČ- volně Kdo Má Čas -zpívá, kdo má právě volno.

Krátce z historie sboru

 

Již za minulého režimu byl založen pěvecký sbor, který fungoval „pod křídly“ NV a zpíval při různých jím pořádaných akcích – při obecních obřadech a různých kulturních příležitostech. Po změně režimu sbor zůstal zachován – jeho činnost se naopak rozšířila, jeho složení se neustále obměňuje - omlazuje. V sou-časnosti má 11 členekjednoho muže. Ten sbor doprovází hrou na el. var-hany a na častých zkouškách sboru odevzdaně naslouchá členkami probírané vyloženě dámské problémy – především starosti s dětmi a co doma zase uvařit. Pole působnosti sboru je značně široké – od účinkování při svatebních obřadech a při vítání nových občánků, zpěvu v místním kostele o svátcích až po účinkování na zábavách a jiných akcích. Vzpomeňme na „brečící haldu plaček“ při obřadu „pochovávání basy“ na oblíbeném plese hasičů.

 

Několik fotografií sboruHLAHOL

 

Oficiální fotografie sboru se svým zřizovatelem – starostou obce ing.S. Presem. Foto slouží k reprezentačním účelům, pro média, k tisku plakátů a sborníků.

 

Naprosto nezastupitelné je účinkování sboru při „pochovávání basy“ na hasič-ských plesech. Foto ukazuje „plačky“ na letošním plese.

(foto © L.Hradil)

 

Videoklip z účinkování na hasičském plesev roce 1996