Navigace

Obsah

Dožínky 2012

Z podnětu členky obecního zastupitelstva Petry Knápkové uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí v sobotu 28. července historické dožínky a navázal tak na tradici pořádaných podobných kulturních akcí jako byly – Vinobraní, Rok na vsi, Zpívá celá dědina nebo Písničky mého mládí. Poslední uspořádané historické dožínky byly v roce 1989.

Hasiči v naší obci vykazují velmi dobrou činnost  a většina  jejich členů se také aktivně zapojuje do dění v obci. Nebylo těžké získat do průvodu další nadšence a výsledek byl 145 krojovaných.

Průvod vyrazil z městečka ve 14 hodin pro hospodáře a  hospodyni, kterými byli Jarmila a Fanoš Pohankovi, další zastávka byla u starosty obce a pak již přes tři sta účastníků mohlo sledovat program, který se odehrával na městečku a byl naprosto bezchybný i když to tak na páteční generálce vůbec nevypadalo. Také „tetičky“ vystřihly ukázku mlácení cepama a postupně zapojovaly cepy od jednoho až do pěti.

Celým programem provázela dechová hudba „Vinařinka“ pod vedením Staně Žůrka.

Propocené košile a jupky byly důkazem velkého tepla, které ten den panovalo a tak bylo třeba pořádně doplňovat tekutiny. Hospodář ve své řeči vyzýval že „ až do rána bílého veselí budem“, což ale mnohým nestačilo a byli veselí až do odpoledne !O dobrou náladu se jistě postarala také „Vinařinka“, která i přes noční nepřízeň počasí vyhrávala na městečku do druhé hodiny ranní.

Zkrátka letošní dožínky byly veselé, vydařené a každý si je užil po svém. Dokonce je dokumentovalo podezřelé nahrávací „Telestudio Záložna“.

 

Je třeba poděkovat pořadatelům i  účinkujícím.  Všem sekáčům a žnečkám, že pohledali a nastrojili se do dobových krojů a že si opatřili a vyzdobili žňové nářadí a vůbec všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu historických dožínek.

 

(text : Jana Žůrková     foto : Ivana Žůrková)