Navigace

Obsah

 

Znak farnosti Žeravice

 

Farní znak Žeravice

 Popis:

V zeleném štítě čelně zlatá mísa s hlavou sv. Jana Křtitele přirozené barvy převýšená vpravo zlatou šesticípou hvězdou, uprostřed zlatým lotrinským křížem a vlevo zlatou lilií.

Štít je převýšen černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé straně.

 

Vysvětlení:

Barva znaku vychází z obecního znaku obce Žeravice. Hlava na míse odkazuje na patrocinium farního kostela, zasvěceného Stětí sv. Jana Křtitele. Hvězda a lilie odkazuje na znak děkanátu Kyjov, do něhož Žeravice náleží, lotrinský kříž je z erbu krále Vladislava II. Jagellonského, který ves Žeravice povýšil na městečko.

 

Zprávy

Oznámení o zrušení veřejných bohoslužeb

Oznámení Římskokatolické farnosti:
Po dobu trvání celostátní karantény se ruší veškeré veřejné bohoslužby. Nedělní mše sv. budu sloužit v běžném čase bez účasti lidu. V této době můžeme být duchovně spojeni vzbuzením touhy a modlitbou z domova. Ve stejném duchu bude bez účasti lidu probíhat i čtvrteční adorace. Pamatujme i na modlitbu pokání a prosby za zastavení epidemie denně ve 20:00.
Zapsané úmysly mší sv. odsloužím soukromě v termínu, na který byly objednány. Pokud si přejete úmysl přesunout na jindy, ozvěte se na telefonní číslo farnosti.
Podle nařízení vlády mohou duchovní vykonávat individuální duchovní službu. (Více v nařízení vlády z 15. 3. 2020 nebo Stanovisko ke krizovému opatření vlády na stránkách www.cirkev.cz)

P. Jan Šimoník
celý text

ostatní | 17. 3. 2020 | Autor:

Bohoslužby v Žeravicích

Vzhledem k nařízení vlády, které zakazuje shromáždění přesahující 30 osob, i snaze umožnit všem farníkům účast na nedělní bohoslužbě, bude nedělní pořad bohoslužeb následující:
V sobotu večer bude mše sv. v 18:00, v neděli v 9:30 a v 18:00. Aby byla jistota, že bude dodržen omezený počet účastníků, je nutné, abyste svoji účast nahlásili, nejlépe během pátku, případně během soboty na tel. čísle: 731 402 082. Přednost mají věřící, kteří se bohoslužeb ve farnosti běžně zúčastňují a ti, na jejichž úmysl je mše sv. sloužena.
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:

List olomouckého arcibiskupa věřícím ohledně výskytu koronaviru

Z důvodu výskytu koronaviru COVID-19 na území ČR a vyhlášení nouzového stavu dojde k úpravám bohoslužeb. celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor:
#

Zajímavosti na věži našeho kostela

obová dopisnice z roku 1902 ukazuje nám známé dominanty městečka – kostel a štít zámečku. Ve zvonici kostela je umístěn hodinový stroj, zajišťující zvonění malými zvonky nad ciferníkem každou čtvrthodinu a větší zvonění v hodinu celou. A samozřejmě pohyb ručiček na ciferníku. Zajímavý je pohled na tratoár přes hodi-novou ručičku.


(foto © I.Kadaňka)
celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor:
#

Liturgický průvod slavnosti Těla a krve Páně

Letos byl liturgický průvod Městečkem se třemi zastaveními podstatně bohatější nejen účastí věřících, ale i spoluúčinkováním kapely. Nemohla jej ale zkazit ani bouřka. Za éry nového mladého faráře se úspěšně daří nejen obnovovat farní stavby – oprava střechy fary a chystaná modernizace věžních hodin a zvonů – ale také pořádat akce pro farníky a hlavně jejich děti – soutěže a hry. celý text

ostatní | 4. 12. 2011 | Autor: