Navigace

Obsah

Program rozvoje obce je základní střednědobým plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.

Dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2017 na období let 2017-2023. Je rozdělen do tří základních částí a to část analytickou, návrhovou a realizační. Hlavním autorem za obec Žeravice byl starosta obce. Na zpracování dokumentu se podíleli také zaměstnanci Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. a DSO Severovýchod.

Do procesu tvorby strategie byla zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření, které zjišťovalo spokojenost občanů s žitím v obci a proběhlo také komunitní plánování s veřejností, v jehož průběhu občané sami formulovali návrhy pro tvorbu strategické části dokumentu. Občané měli také příležitost dokument připomínkovat v průběhu tvorby. Průběžné pracovní verze byly vždy zveřejněny na stránkách obce a bylo uskutečněno veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva.

Dokument poslouží jako základní podklad pro rozhodování v rozvojových záležitostech, pomůže zlepšit informovanost občanů o životu v obci a ukáže občanům směr, kterým se bude obec v následujících letech vyvíjet.

 

Zde ke stažení schválený Program rozvoje obce Žeravice na období 2017-2023