Obsah

logo jmk

     Z dotačního programu Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje – kategorie JPO III pro rok 2019 na základě podané žádosti do projektu Podpora JSDH – zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie III pro rok 2019 byla Jihomoravským krajem poskytnuta dotace ve výši 12.000,-Kč na uhrazení části výdajů na odborný výcvik dvou strojníků.

     Odborný výcvik byl zaměřen na zkvalitnění a zdokonalení řidičských schopností strojníků při řízení nákladních vozidel, aktivní i pasivní bezpečnost v řízení motorových vozidel, nácvik schopností řidiče v nepříznivých podmínkách a správných reakcí při řešení krizových situací.

     Účastníci kurzu byly seznámeni s jízdními vlastnostmi vozidel při simulaci extrémních podmínek při krizových situacích zejména s ovládáním vozidla při nedotáčivém smyku, přetáčivém smyku na speciální smykové desce, průjezdu zatáčkou na povrchu se sníženou přilnavostí, krizovém brždění, úhybném manévru a vyhýbání se překážkám na speciálním výcvikovém centru Polygon v Brně.

.