Obsah

 

.

 

     Z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 na základě podané žádosti v roce 2018 zakoupila obec Žeravice v rámci projektu „ Obnova vybavení a doplnění příslušenství k AED“ pro JSDH Žeravice nové vybavení v celkové hodnotě 164.080,51,-Kč.

Zakoupeno bylo vybavení: 2 ks dýchacích přístrojů Dräger PSS3000 s náhradními tlakovými lahvemi, batoh pro AED, kyslíková terapie, resuscitační vak,resiscitační masky, pulsní oxymetr a 4ks zásahových obleků Firerex .

Účelová investiční podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 106.000,-Kč byla čerpána na nákup 2ks dýchacích přístrojů Dräger PSS3000 s náhradními tlakovými lahvemi, zdravotnického batohu – k AED, resuscitačního vaku, resuscitačních masek, pulsního oxymetru a kyslíkové terapie.

Nákupem nového vybavení pro JSDH Žeravice došlo k obměně vybavení při ukončení jeho životnosti, byla zlepšena kvalita poskytované ochrany pro zasahující hasiče a jejich dýchací cesty při mimořádných událostech v rámci hasebního obvodu dle poplachového plánu Jihomoravského kraje. Dále došlo ke zvýšení účinnosti v poskytování první pomoci s přístrojem AED doplněným o kyslíkovou terapii při poskytování první pomoci občanům určených obcí v rámci působnosti JSDH Žeravice.

.

..

.