Obsah

„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II              v rámci Operačního programu Životního prostředí (tzv. kotlíkových dotací).

Občané Žeravic dostanou navíc ke schválené částce bonus 7.500,00 Kč.

Kotlíková dotace

Cílem projektu je snížení emisí z lokálního vytápění v Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění. Jedná se o kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

Dne 14.9.2017 byla vyhlášena výzva tohoto projektu, která úspěšně navazuje na 1. projekt kotlíkových dotací. Od 16.10.2017 mohou žadatelé Jihomoravského kraje elektronicky zasílat žádosti o dotaci. Sběr elektronických žádostí bude probíhat do 31.10.2018. Aktuálně zbývá rozdělit přes 52 mil. Kč žadatelům.

Občané se též mohou obracet telefonicky na projektové manažerky Jihomoravského kraje s dotazy. V případě domluvy mohou projektové manažerky pomoci žadatelům vyplnit elektronickou žádost na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

 

Kontakty na projektové manažerky:

Ing. Tereza Rosypalová

rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz       

541 651 371       

Bc. Jana Skácelová

skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz

541 651 407

Ing. Anna Gelová

gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz

541 651 231

Bc. Kateřina Fafílková

fafilkova.katerina@kr-jihomoravsky.cz

541 651 425

 

Podrobnější informace jsou uvedeny na internetovém portálu Jihomoravského kraje – https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2