Obsah

Informace o změně provozovatele kanalizace a čistírny odpadních vod Žeravice
 

Vážení občané,

na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Žeravice dochází od 1. ledna 2020 ke změně provozovatele kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v naší obci. Do 31. prosince 2019 byla provozovatelem příspěvková organizace Technické služby Žeravice. Od nového roku provozuje kanalizaci a ČOV obec sama.

 

Úhrady stočného je možno provádět:
- v hotovosti v kanceláři obecního úřadu na adrese Žeravice 40, 696 47 Žeravice
- nebo  bezhotovostně na účet  107-1584650297/0100, variabilní symbol číslo domu.

Obec doporučujeme nastavit si platbu záloh převodním příkazem u své banky v libovolné výši na účet 107-1584650297/0100, variabilní symbol  číslo domu.

Zálohy mohou být nastaveny v libovolných termínech splatnosti a i počet záloh může být libovolný.

 

Cena stočného platná od 1.1. 2020

Zastupitelstvo obce Žeravice schválilo na 8. zasedání zastupitelstva obce Žeravice konaném dne 19. 12. 2019 usnesením č. 11 cenu stočného platnou od 1. 1. 2020.

Cena platná od 1. 1. 2020

Stočné:  32,00 Kč/m3 bez DPH …………… včetně 15% DPH 36,80 Kč/m3

 

Od 1. 5. 2020 dojde k úpravě výše DPH z 15% na 10%

Stočné:  32,00 Kč/m3 bez DPH …………… včetně 10% DPH 35,20 Kč/m3V případě dotazů se můžete informovat zde:

Provoz ČOV Žeravice
Antonín Pohanka tel. 778 543 045

Úhrada stočného
Obec Žeravice tel. 518 626 022

Pevně věřím, že přechod na nového provozovatele kanalizace a ČOV proběhne bez větších problémů jak u nás, tak samozřejmě i u Vás. Za případné komplikace se předem omlouváme.

Lubomír Hradil
 starosta obce

 

Zde ke stažení:

Cenové oznámení o výši stočného od 1.12020

Smlouva o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací obce Žeravice (163 kB)

Obchodní podmínky pro odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací (216.74 kB)

Reklamační řád odvádění odpadních vod (192.58 kB)

Reklamační protokol odvádění odpadních vod Word (438.5 kB)

​​​​​​​Reklamační protokol odvádění odpadních vod pdf. (122.01 kB)

Ceník dovážených odpadních vod na ČOV Žeravice platný od 1.1.2021 (139.33 kB)

Objednávka na likvidaci odpadních vod na ČOV Žeravice (165.34 kB)

 

Zrušený provozovatel kanalizace a ČOV Žeravice od 1.1.2020

Technické služby Žeravice, příspěvková organizace obce Žeravice

Technické služby Žeravice, příspěvková organizace obce Žeravice byly založeny obcí Žeravice s účinností od 22. 12. 2011.

Příspěvková organizace byla zřízena na základě usnesení Zastupitelstva obce Žeravice na jeho 7. zasedání dne 22. 12. 2011 na dobu neurčitou.

Předmětem hlavní činnosti je:

Správa a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Žeravice.

Statutární orgán

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je vedoucí příspěvkové organizace, který je do funkce jmenován Zastupitelstvem obce Žeravice. V současné době je vedoucím příspěvkové organizace jmenován Antonín Pohanka.  

Úhrady stočného je možno provádět:

- v hotovosti v sídle příspěvkové organizace Žeravice 40, 696 47 Žeravice

- nebo  bezhotovostně na účet  107-1584650297/0100, variabilní symbol číslo domu.

Je možno nastavit si platbu záloh převodním příkazem u své banky v libovolné výši na účet 107-1584650297/0100, variabilní symbol  číslo domu. Zálohy mohou být nastaveny v libovolných termínech splatnosti a i počet záloh může být libovolný.

 

Zřizovací listina příspěvkové organizace Technické služby Žeravice

Plán nákladů a výnosů TS Žeravice na rok 2017

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) TS Žeravice na rok 2018

Smlouva o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací pro domásnost

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu jsou v plném rozsahu zveřejněny na www.obeczeravice.cz v sekci Obecní úřad, úřední deska, rozpočtové dokumenty přímí odkaz: obecni-urad/uredni-deska/ Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout v kanceláři Technických služeb Žeravice, Žeravice 40, 696 47 Žeravice.