Obsah

 

Český zahrádkářský svaz v Žeravicích

 

Předseda: Oldřich Ludva

Jednatel: Vladimír Žůrek

Pokladník: Ing. Petr Poizl

Členové :

Pohanka Jiří, Žůrek Josef, Žůrek Petr, Kozina Lubomír, Forman Josef, Oršuliak Karel, Menšík Oldřich, Ing. Pres Stanislav, Ing Bělík Milan

na „olizu“ sklepa bří. Kalivodů

na „olizu“ sklepa bří. Kalivodů

Dolňácko – pátek 8. února 2008

Dva dny před uzávěrkou přihlášek k účasti v letošním ročníku Výstavy vín pozva-li již tradičně uznávaní vinaři bratři M.& J. Kalivodové vinařskou špičku do své-ho sklepa na ochutnávku vlastní produkce spojenou s hodnocením. Tímto způso-bem získali přesný přehled, která vína jsou vhodná pro výstavu a mohla by na ní zabodovat. Pozvání přijalo devět místních vinařů a spolu s oběma bratry začalo degustovat 37 vzorků převážně bílých vín. Tradičně se začalo „olizem“ všech mladých vín ve sklepě – poté se postupně procházely odrůdy ve všech zachovalých ročnících – nejstarším vzorkem byl SA ročníku 1991, následován čtyřmi vzorky ročníku 9799 (viz protokol níže). Velice dobře byla hodnocena úvodem podávaná mladá vína – především CHA – SA a TR 07. Nejlepším vínem ce-lé ochutnávky pak byl vyhlášen TR PS – 05. Po prvním kole – zrovna tak jako se dě-lo právě na Hradě – se začalo s „přelízáváním“ – dolaďováním hodnocení. Pomalu k ránu se náročným hodnocením zmožení vinaři odhodlali k cestě domů – hřál je pocit poctivě odvedené práce.

(text i foto I.Kadaňka)